KONTAKTY   INFOBOX

 

AZ AUDITING , s.r.o.

 

audítorská spoločnosť

licencia :

UDVA 401

   

sídlo :

Bajkalská 5 , 831 04 Bratislava

   
   

IČO :

50 624 504

DIČ :

2120398401

IČ DPH :

SK 2120398401

   

tel :

+421-2-44632618, +421-2-44632619

   

e-mail :

kancelaria@azauditing.sk
   
 

Spolocnost je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vložka c. 115955/B.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...