• slovak
 •          
     ÚVODNÁ STRÁNKA   INFOBOX

  AZ AUDITING, s.r.o. je audítorská spoločnosť poskytujúca služby v oblasti auditu účtovných závierok s licenciou udelenou Slovenskou komorou audítorov číslo 274. Naša spoločnosť bola založená v roku 2003 a vo svojej činnosti naviazala na skúsenosti zakladateľov spoločnosti s praxou od roku 1994. Spoločnosť vykonáva audit prevažne výrobných a obchodných spoločností, s klientelou s ročným obratom presahujúcim 150 mil. EUR, ale aj s nižším obratom. Naša spoločnosť disponuje znalosťami a skúsenosťami, ktoré jej umožňujú poskytovať služby na profesionálnej úrovni podľa národných aj medzinárodných štandardov (ISA, IFRS)

   

   

   

   

   

   

   

  ...