ÚVODNÁ STRÁNKA   INFOBOX

AZ AUDITING, s.r.o. je audítorská spolocnost poskytujúca služby v oblasti auditu úctovných závierok s licenciou udelenou Úradom pre dohlad nad výkonom auditu, císlo licencie 401. Spolocnost bola založená v roku 2016 a vo svojej cinnosti naviazala na skúsenosti audítorskej spolocnosti AZ AUDITING, s.r.o. , licencia SKAU císlo 274 a jej zakladatelov s praxou v oblasti auditu úctovných závierok od roku 1994. Spolocnost vykonáva audit prevažne výrobných a obchodných spolocností, s klientelou s rocným obratom presahujúcim 150 mil. EUR, ale aj s nižším obratom. Naša spolocnost disponuje znalostami a skúsenostami, ktoré jej umožnujú poskytovat služby na profesionálnej úrovni podla národných aj medzinárodných štandardov (ISA, IFRS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...